JUDr. Jiří Vlasák

Ohlášený společník a insolvenční správce

Bezprostředně po ukončení studií jsem zahájil kariéru v advokacii a v roce 2010 jsem se po úspěšném složení advokátních zkoušek stal advokátem. Advokacii současně...

Mgr. Jiří Andrýsek

Ohlášený společník a insolvenční správce

Jsem advokátem a insolvenčním správcem, přičemž těžištěm mé práce je zejména praktický výkon této činnosti. A to ať už v soudních síních, provozovnách naší společnosti, tak...

Mgr. Jan Turyna

Ohlášený společník a insolvenční správce

Od roku 2017 se podílím na chodu kanceláře insolvenčního správce, kde poskytuji právní podporu insolvenčním specialistům při každodenním chodu...

Mgr. Martin Šenkýř

Ohlášený společník a insolvenční správce

V rámci insolvenčního a advokátního prostředí se pohybuji již od roku 2011. Funkci insolvenčního správce vykonávám od roku 2019, od roku 2021 jako ohlášený společník...

Mgr. Marek Prchlík

Ohlášený společník a insolvenční správce

Jako advokát se od roku 2010 soustavně pohybuji ve světě pohledávek. Jsem rád, že mám možnost jej poznávat také z pozice insolvenčního správce, a to jako jeden z ohlášených společníků ISALIS v.o.s.

JUDr. ŠTĚPÁN KRATĚNA, Ph.D.

Ohlášený společník a insolvenční správce

Jsem advokát s mnohaletými zkušenostmi insolvenčního správce. Tyto své zkušenosti nyní uplatňuji jako jeden z ohlášených společníků ISALIS v.o.s.
Po absolvování studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsem zkraje roku 2019 rozšířil tým společnosti ISALIS v.o.s.
Specializuji se na proces insolvenčního řízení. Na poli práva je vždy pro mne důležité učinit jej srozumitelným i adresátům práva neznalých a nalézt...
Mou pracovní dobu aktuálně naplňuje výkon práce jednak pro advokátní kancelář AK Vlasák advokáti s.r.o., avšak rovněž pro kancelář insolvenčního správce...

Jolanta Mayerová

Insolvenční specialista

Do světa pohledávek jsem vstoupila v roce 2003 jako specialistka vymáhání v inkasní agentuře. Následně jsem své znalosti a dovednosti prohlubovala na oddělení...

Ing. Tomáš Hron

Insolvenční specialista

Nyní pracuji v týmu insolvenčních specialistů, ve kterém se zaměřuji především na konkursní řízení, a to komplexně od jejich počátku, tedy od...

Lukáš Verner

Insolvenční specialista

Vždy se snažím o nejschůdnější řešení pro všechny zainteresované strany.

Jana Försterová

Insolvenční specialista

Mou pracovní náplní je komplexní vedení agendy insolvenčního správce. Zodpovědnost za správný chod insolvenčního řízení od úpadku do jeho ukončení. Písemná i telefonická komunikace převážně se soudy, věřiteli, dlužníky a zaměstnavateli.

Adam Bačuvčík

Insolvenční specialista

Na pozici insolvenčního specialisty jsem našel, co jsem hledal. Věřím ve spolupráci založené na osobním přístupu a férovém jednání všech zúčastněných stran.

Petra Ederová

Insolvenční specialista

Hlavní činnosti, které mám na starost, spočívají především ve zpracování a správě jednotlivých insolvenčních případů, a s tím související komunikaci nejen s...

Mgr. Monika Homolová

Insolvenční specialista

V oblasti insolvenčního práva se pohybuji od roku 2015. Ve společnosti insolvenčního správce ISALIS v.o.s. působím od roku 2018. Náplní mé práce je správa jednotlivých...

Kamila Kedrštová

Recepční

Po mnohaletém působení v hudebním průmyslu jsem se rozhodla zaměřit svou kariéru jiným směrem a získat tak nové a cenné zkušenosti v oboru insolvencí.