JUDr. Jiří Vlasák

Ohlášený společník a insolvenční správce

Bezprostředně po ukončení studií jsem zahájil kariéru v advokacii a v roce 2010 jsem se po úspěšném složení advokátních zkoušek stal advokátem. Advokacii současně...

Mgr. Jiří Andrýsek

Ohlášený společník a insolvenční správce

Jsem advokátem a insolvenčním správcem, přičemž těžištěm mé práce je zejména praktický výkon této činnosti. A to ať už v soudních síních, provozovnách naší společnosti, tak...
Specializuji se na proces insolvenčního řízení. Na poli práva je vždy pro mne důležité učinit jej srozumitelným i adresátům práva neznalých a nalézt...

Mgr. Jan Turyna

Ohlášený společník a insolvenční správce

Od roku 2017 se podílím na chodu kanceláře insolvenčního správce, kde poskytuji právní podporu insolvenčním specialistům při každodenním chodu...

Mgr. Martin Šenkýř

Ohlášený společník a insolvenční správce

V rámci insolvenčního a advokátního prostředí se pohybuji již od roku 2011. Funkci insolvenčního správce vykonávám od roku 2019, od roku 2021 jako ohlášený společník...
Mou pracovní dobu aktuálně naplňuje výkon práce jednak pro advokátní kancelář AK Vlasák advokáti s.r.o., avšak rovněž pro kancelář insolvenčního správce...

Ing. Kristýna Ibl Zachatová

Insolvenční specialista

Mojí pracovní náplní je správa jednotlivých insolvenčních řízení od prohlášení úpadku až po pravomocné ukončení, tak aby byli v maximální možné míře finančně...

Ing. Tomáš Hron

Insolvenční specialista

Nyní pracuji v týmu insolvenčních specialistů, ve kterém se zaměřuji především na konkursní řízení, a to komplexně od jejich počátku, tedy od...

Petra Ederová

Insolvenční specialista

Hlavní činnosti, které mám na starost, spočívají především ve zpracování a správě jednotlivých insolvenčních případů, a s tím související komunikaci nejen s...

Mgr. Veronika Holzäpfelová

Insolvenční specialista

Ve společnosti ISALIS, v.o.s. se věnuji vedení konkursních řízení. Hlavní náplní mojí práce je převážně zjišťování a zpeněžování majetku, komunikace s věřiteli a dlužníky...

Mgr. Monika Homolová

Insolvenční specialista

V oblasti insolvenčního práva se pohybuji od roku 2015. Ve společnosti insolvenčního správce ISALIS v.o.s. působím od roku 2018. Náplní mé práce je správa jednotlivých...

Ing. Martina Veselá

Insolvenční specialista

Od roku 2019 působím na pozici insolvenčního specialisty se zaměřením na řešení úpadku oddlužením.

Kamila Kedrštová

Recepční

Po mnohaletém působení v hudebním průmyslu jsem se rozhodla zaměřit svou kariéru jiným směrem a získat tak nové a cenné zkušenosti v oboru insolvencí.
Po absolvování studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsem zkraje roku 2019 rozšířil tým společnosti ISALIS v.o.s.
Mou právní praxi jsem započala v roce 2013, kdy jsem zároveň ukončila svá studia na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Iva Metzkerová

Insolvenční specialista

V oblasti práva a pohledávek se pohybuji již 10 let. V minulosti jsem pracovala v inkasní agentuře na pozici správce pohledávek, poté jako vedoucí administrativní...