Mgr. Rostislav Plachý

Advokát

Po absolvování studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsem zkraje roku 2019 rozšířil tým společnosti ISALIS v.o.s., kde podporuji po právní stránce chod kanceláře insolvenčního správce. Po celou dobu studia jsem získával zkušenosti jako praktikant ve dvou advokátních kancelářích, kde převážnou náplní práce byla podpora při komplexním vymáhání pohledávek významných bankovních domů a poskytovatelů telekomunikačních služeb.

Nabyté teoretické znalosti a praktické zkušenosti ze světa pohledávek zúročuji při své každodenní činnosti s cílem dosažení spravedlivého uspořádání majetkových poměrů mezi věřiteli a dlužníkem.