Mgr. Jiří Andrýsek

Ohlášený společník a insolvenční správce

Jsem advokátem a insolvenčním správcem, přičemž těžištěm mé práce je zejména praktický výkon této činnosti. A to ať už v soudních síních, provozovnách naší společnosti, tak i v sídlech insolvenčních dlužníků.

Vědom si zásad rychlosti a hospodárnosti řízení se při výkonu své činnosti zaměřuji především na maximalizaci uspokojení všech věřitelů.

Jsem osobně přesvědčen o skutečnosti, že lze provést insolvenční řízení ku spokojenosti všech zúčastněných stran.