JUDr. Tomáš Veselý

Advokát

Do rozplétání „zakroucených“ paragrafů v praxi jsem se pustil v roce 2011 poté, co jsem ukončil svá studia na právnické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni. Po dobu své právní praxe jsem pracoval v advokátní kanceláři se všeobecným rozsahem zaměřující se na generální praxi. Působil jsem též jako právník města (obce) s rozšířenou působností, ze které jsem měl následně možnost nahlédnout z pozice právníka Ministerstva pro místní rozvoj ČR a právníka Ministerstva vnitra ČR do legislativního procesu. Bohatými zkušenostmi disponuji z pozice firemního právníka skupiny významných strojírenských společností (in-house lawyer), kde jsem získal cenné zkušenosti z oblasti práva „Compliance“, ale i právních otázek související s řízením společností.

Do společnosti ISALIS v.o.s. jsem nastoupil na počátku roku 2018 a specializuji se na proces insolvenčního řízení. Na poli práva je vždy pro mne důležité učinit jej srozumitelným i adresátům práva neznalých a nalézt cestu tam kde se zdá, že žádná cesta není, nebo je jen velmi obtížná.

Za zásadní považuji při řešení právních otázek pochopit okolnosti a specifika jednotlivých případů jako celek v širších souvislostech a následně na ně dokázat flexibilně reagovat.