Adam Bačuvčík

Insolvenční specialista

Před tím, než jsem se stal součástí odborného a profesionálního týmu společnosti ISALIS v.o.s., jsem v letech 2011 až 2021 působil ve státní a bankovní sféře. Práce v administrativě a následně i v bankovnictví mne naplňovala, a to především tím, co je obě spojovalo – svou smysluplností. Stejně jako tomu však bylo nejprve ve státní správě, pocítil jsem později i v bankovnictví potřebu rozšířit své obzory dál a vymanit se z korporátního prostředí, kde se z klientů stávají jen položky a větší váhu, než klientova spokojenost má jeho výnosnost.

 

Na pozici insolvenčního specialisty jsem pak našel, co jsem hledal. Věřím ve spolupráci založené na osobním přístupu a férovém jednání všech zúčastněných stran.

 

Ve společnosti ISALIS v.o.s. působím od roku 2022. V rámci své pozice, při správě jednotlivých insolvenčních řízení, komunikuji s dlužníky, věřiteli i orgány státní správy. Kompletuji podklady a připravuji zákonné pravidelné zprávy insolvenčnímu soudu včetně materiálů pro nařízená jednání.