Ing. Tomáš Hron

Insolvenční specialista

Můj pozitivní vztah k právu, bez něhož by se má současná práce vykonávat nedala, se začal utvářet po střední škole, kdy jsem si po gymnasiu pro své další studium vybral vyšší odbornou školu zaměřenou na právo a ekonomii, během níž jsem vykonával roční praxi v advokátní kanceláři. Po následném dokončení ekonomicky orientované vysoké školy jsem pracoval v soukromé technologické společnosti, kde jsem měl možnost využít studiem nabyté znalosti z ekonomie v realitě dnešního vysoce konkurenčního trhu nejen průmyslové automatizace.

Následně jsem v roce 2017 nastoupil do společnosti insolvenčního správce ISALIS v.o.s. s cílem dále se rozvíjet v oboru práva. Nyní proto pracuji v týmu insolvenčních specialistů, ve kterém se zaměřuji především na konkursní řízení, a to komplexně od jejich počátku, tedy od rozhodnutí o prohlášení konkursu až po jeho zrušení. Ve své práci si zakládám na profesionálním, ale lidském a korektním přístupu. Obecně je na insolvence nahlíženo jako na něco negativního, podle mne však představují příležitost.