Mgr. Martin Šenkýř

Ohlášený společník a insolvenční správce

V rámci insolvenčního a advokátního prostředí se pohybuji již od roku 2011. Funkci insolvenčního správce vykonávám od roku 2019, od roku 2021 jako ohlášený společník ISALIS v.o.s. Od roku 2018 jsem rovněž advokátem.

V průběhu své praxe jsem řešil nepřeberné množství právních záležitostí majících zásadní dopad na insolvenční řízení – a to jak z pohledu dlužníků, tak i věřitelů.

I proto zastávám názor, že cílem insolvenčního řízení má být spravedlivé řešení, kdy se věřitelům dostane maximálního možného uspokojení jejich pohledávek při plném respektování práv dlužníka.