Mgr. Jan Turyna

Ohlášený společník a insolvenční správce

Svou právní praxi jsem započal v roce 2015 po absolvování Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kdy jsem se v prostředí středně velké advokátní kanceláře věnoval zejména procesnímu právu. Zde jsem nabral zkušenosti z oblasti sporné agendy a procesu správy a vymáhání pohledávek jak v prostředí individuálního uplatnění nároku, tak v oblasti insolvenčního řízení. Zkušenosti získané zastupováním korporátních klientů před soudy nalézacími i exekučními jsem následně začal uplatňovat jako advokát na poli práva insolvenčního.

Od roku 2017 se podílím na chodu kanceláře insolvenčního správce, kde poskytuji právní podporu insolvenčním specialistům při každodenním chodu kanceláře, a to zejména v oblastech práva insolvenčního, obchodního a občanského.