JUDr. Vojtěch Valášek

Advokát

V říjnu roku 2014 jsem nastoupil do advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Vlasáka, kterému tehdy právě vzniklo oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce. Již v těchto začátcích jsem se tedy měl možnost podílet na činnosti kanceláře insolvenčního správce, která se s přibývajícími insolvenčními řízeními přímo úměrně rozrůstala a nabírala zkušenosti. Praxi získanou prací pro insolvenčního správce JUDr. Jiřího Vlasáka se aktuálně snažím zúročit i při podílení se na výkonu funkce insolvenčního správce ve společnosti ISALIS v.o.s.

Mou pracovní dobu aktuálně naplňuje výkon práce jednak pro advokátní kancelář AK Vlasák advokáti s.r.o., avšak rovněž pro kancelář insolvenčního správce ISALIS v.o.s. Škála právních případů, se kterými se setkávám, je tedy velmi široká, což vnímám jako značnou výhodu pro svůj rozvoj v oboru.

Znalosti a zkušenosti z oblasti insolvenčního práva při své činnosti pro společnost ISALIS v.o.s. aktivně využívám při přezkumu pohledávek, v incidenčních sporech, při zpeněžování majetkové podstaty a v mnohých dalších, často velmi specifických situacích, které insolvenční řízení hojně přináší. Mým cílem je napomáhat společnosti ISALIS v.o.s. vykonávat funkci insolvenčního správce svědomitě a s odbornou péčí, tedy tak, jak insolvenční zákon žádá.