JUDr. Jiří Vlasák

Ohlášený společník a insolvenční správce

Bezprostředně po ukončení studií jsem zahájil kariéru v advokacii a v roce 2010 jsem se po úspěšném složení advokátních zkoušek stal advokátem. Advokacii současně vykonávám jako společník a jednatel společnosti AK Vlasák advokáti s.r.o. Od roku 2014 vykonávám též funkci insolvenčního správce, nejprve jako fyzická osoba, následně pak jako jeden z ohlášených společníků ISALIS v.o.s. Jsem držitelem bezpečnostní prověrky udělené Národním bezpečnostním úřadem a členem Asociace insolvenčních správců (ASIS).

Za primární východiska pro výkon funkce insolvenčního správce považuji základní hodnoty insolvenčního zákona. Jedná se především o racionální a spravedlivý přístup ke všem zúčastněným subjektům v insolvenčním řízení, rychlost a hospodárnost postupu insolvenčního správce a zejména také dosažení co nejvyšší míry uspokojení věřitelů.

Při výkonu své funkce se opírám o široký tým profesionálů, kteří jsou specialisté v oblastech práva, ekonomie, daní, vyjednávání, administrativní činnosti, realizace dražeb či realitní činnosti.

Jsem hluboce přesvědčen o skutečnosti, že insolvenční řízení může být dovedeno ku spokojenosti všech zúčastněných stran.