Jolanta Mayerová

Insolvenční specialista

Do světa pohledávek jsem vstoupila v roce 2003 jako specialistka vymáhání v inkasní agentuře. Následně jsem své znalosti a dovednosti prohlubovala na oddělení zákaznických financí v korporátní společnosti.

Ve společnosti ISALIS v.o.s. pracuji jako insolvenční specialistka. Mým úkolem je vést řízení dlužníků v oddlužení či v likvidaci tak, aby se dosáhlo maximálního finančního uspokojení věřitelů. Efektivní komunikaci se soudy, zástupci věřitelů, s dlužníky a dalšími subjekty v rámci samotného řízení přitom považuji za samozřejmost.

Jsem pečlivá, svědomitá a empatická. Svou práci mám ráda.

„VĚŘÍM, ŽE SVÝM PŘÍSTUPEM MOHU PŘISPĚT K TOMU, ABY I DLUŽNÍCI BYLI VNÍMÁNI S DŮSTOJNOSTÍ.“