JUDr. ŠTĚPÁN KRATĚNA, Ph.D.

Ohlášený společník a insolvenční správce

Jsem advokát (od roku 2007) s mnohaletými zkušenostmi insolvenčního správce. Tyto své zkušenosti nyní uplatňuji jako jeden z ohlášených společníků ISALIS v.o.s.

Insolvenční právo pokládám za fascinující koktejl procesních a hmotněprávních institutů. Jako každé soudní řízení je také insolvenční řízení založeno na principu hospodárnosti a předvídatelnosti. Jeho smyslem jistě není bezúčelná byrokracie, ale úspěšné uspokojování věřitelů. Proto se snažím přispívat k racionalizaci všech souvisejících procesů.