Petra Ederová

Insolvenční specialista

V oblasti práva a pohledávek se pohybuji od roku 2002. V minulosti jsem pracovala v inkasní agentuře na pozici specialista vymáhání pohledávek, kde jsem převážně komunikovala s dlužníky. Dále jsem se věnovala zpracování podkladů pro soudní řízení a přípravou žalob. Později bylo mou hlavní činností přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení.

Ve společnosti Isalis v.o.s. působím od roku 2017 na pozici insolvenčního specialisty.
Hlavní činnosti, které mám na starost, spočívají především ve zpracování a správě jednotlivých
insolvenčních případů, a s tím související komunikaci nejen s dlužníky, ale i věřiteli či orgány státní správy. Náplní mé práce je správa probíhajících insolvenčních řízení, kontrola správnosti prováděných srážek z příjmů a běžících splátkových kalendářů, odpovědnost za splnění úkolu v zákonem/soudem stanovených lhůtách. Vždy se snažím zajistit co nejschůdnější a nejefektivnější cestu k dosažení nejvyšší možné míry uspokojení věřitelů.

Za své přednosti a silné stránky považuji zejména pečlivost, samostatnost, zodpovědnost, aktivní přístup při komplexním řešení zadaných úkolů a smysl pro dotahování věcí do konce.