SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL O VEL. 1/8 – RD + ZAHRADA – ZÁRYBNIČNÁ LHOTA

Adresa - GPS: 49.40483029999999,14.7439871

Podrobnosti

Spisová značka KSCB 27 INS 7273 / 2023

Popis nemovitosi

Popis

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSCB 27 INS 7273 / 2023 spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 na následujících nemovitých věcech:

Pozemek st. parc. č. 31, zastavěná plocha a nídvoří, jehož součástí je stavba Zárybničná Lhota, č.p. 23, rod. dům;
Pozemek parc. č. 89/5, ostatní plocha;
Pozemek parc. č. 593, zahrada;
Pozemek parc. č. 594, zahrada;
Pozemek parc. č. 595, trvalý travní porost;

zapsáno na LV č. 123, k.ú. Zárybničná Lhota, obec Tábor, vedeno Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Tábor.

Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a nabídkové řízení prodloužit.

Své nabídky zasílejte prostřednictvím emailu na mhomolova@isalis.cz, případně písemně na adresu ISALIS v.o.s., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha.

Nejnovější majetek na prodej

Rezervováno

Prodej souborů sportovního vybavení a oblečení

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 89 INS 9008/2023 u Městského soudu v Praze zpeněžuje tento movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty pod položkami:   č. 16 – Sportovní oblečení a vybavení Karlovy Vary č. 17 – Sportovní oblečení a vybavení Brno č. 18 – Sportovní oblečení a vybavení […]

MERCEDES-BENZ SPRINTER

V rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSBR 56 INS 2504 / 2023  insolvenční správce zpeněžuje osobní automobil osobní automobil MERCEDES-BENZ SPRINTER,  211 CDI, VIN: WDB9066111S162679, rok výroby 2007. Vozidlo je dočasně vyřazeno z provozu. Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a nabídkové řízení prodloužit. […]

Zahrada – Miroslav

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSCB 27 INS 6556 / 2023  následující nemovité věci: Pozemek parc. č. 859, zahrada; zapsáno na LV č. 841, k.ú. Miroslav, obec Miroslav, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo. Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo […]