Prodej souborů sportovního vybavení a oblečení

Adresa - GPS: 0,0

Podrobnosti

Spisová značka MSPH 89 INS 9008/2023
Způsob zpeněžení prodej mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce

Popis majetku

Popis

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 89 INS 9008/2023 u Městského soudu v Praze zpeněžuje tento movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty pod položkami:

 

č. 16 – Sportovní oblečení a vybavení Karlovy Vary

č. 17 – Sportovní oblečení a vybavení Brno

č. 18 – Sportovní oblečení a vybavení s vadou Brno (bez vlivu na funkčnost zboží – neoriginální nebo chybějící balení, bez štítku apod.)

 

Přibližné seznamy položek obsažených v jednotlivých souborech naleznete v přílohách tohoto inzerátu.

 

Majetek je zpeněžován mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Insolvenční správce a zástupce věřitelů si vyhrazují právo odmítnout jakoukoli nabídku. Prodej nejvyšší nabídce podléhá odsouhlasení zástupcem věřitelů a insolvenčním soudem. Celá kupní cena musí být uhrazena nejpozději před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty dlužníka.

 

Cenové nabídky na jednotlivé soubory majetku zasílejte na email thron@isalis.cz nejpozději do 15.03.2024 včetně.

Nejnovější majetek na prodej

MERCEDES-BENZ SPRINTER

V rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSBR 56 INS 2504 / 2023  insolvenční správce zpeněžuje osobní automobil osobní automobil MERCEDES-BENZ SPRINTER,  211 CDI, VIN: WDB9066111S162679, rok výroby 2007. Vozidlo je dočasně vyřazeno z provozu. Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a nabídkové řízení prodloužit. […]

Zahrada – Miroslav

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSCB 27 INS 6556 / 2023  následující nemovité věci: Pozemek parc. č. 859, zahrada; zapsáno na LV č. 841, k.ú. Miroslav, obec Miroslav, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo. Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo […]

SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL O VEL. 1/8 – RD + ZAHRADA – ZÁRYBNIČNÁ LHOTA

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSCB 27 INS 7273 / 2023 spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/8 na následujících nemovitých věcech: Pozemek st. parc. č. 31, zastavěná plocha a nídvoří, jehož součástí je stavba Zárybničná Lhota, č.p. 23, rod. dům; Pozemek parc. č. 89/5, ostatní plocha; Pozemek parc. č. 593, zahrada; […]