Pozemek s hrubou stavbou v obci Bělov

Adresa - GPS: 49.2170418,17.4848755

Podrobnosti

Spisová značka KSBR 47 INS 28988 / 2019
Číslo jednací KSBR 47 INS 28988 / 2019
Způsob zpeněžení Nejvyšší učiněné nabídce

Minimální nabídková cena 1 500 000 Kč
Cena 1 500 000 Kč

Popis nemovitosi

Popis

Insolvenční správce ISALIS v.o.s v rámci insolvenčního řízení č.j. KSBR 47 INS 28988/2019 a č.j. KSBR 52 INS 29001/2019 nabízí k prodeji pozemek s rozestavěnou stavbou nacházející se na adrese: Bělov, 768 21 Bělov, okres Zlín.

Obec Bělov s cca 300 obyvateli se nachází ve Zlínském kraji, cca 3 km severozápadně od města Otrokovice, cca 16 km severovýchodně od města Uherské Hradiště a cca 11 km jihovýchodně od města Kroměříž. Jedná se o obec s málo rozvinutou infrastrukturou a s malou nabídkou občanského vybavení. Nemovitá věc se nachází v severní zastavěné části obce Bělov v obytné zástavbě. Zastávka autobusu „Bělov točna“ se nachází cca 200 m od nemovité věci.

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepenou, přízemní rozestavenou hrubou stavbu. Konstrukce domu je zděná z tvarovek. Stavba není zastřešená. V domě je zabudovaná komínová konstrukce. Chybí osazení oken, vchodové a vnitřní dveře, rozvody elektřiny a vodovodu, vnitřní omítky a podlahy. Budova není zateplená, fasáda chybí.

Insolvenční správce má k dispozici znalecký posudek, který na základě emailového vyžádání zašle.

 

Veškeré dotazy a nabídky zasílejte na email: vholzapfelova@isalis.cz.

 

 

Nejnovější majetek na prodej

2x chata – Zlín

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSBR 56 INS 11463 / 2021  následující nemovité věci: Pozemek parc. st. č. 5477, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Zlín, č.e. 3583, rod. rekr.; Pozemek parc. st. č. 9248, zastavěná locha a nádvoří, jehož součástí je stavba 3588, rod. rekr. Pozemek parc. č. […]

Chata – Zádveřice

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSBR 56 INS 11463 / 2021  následující nemovité věci: Pozemek parc. č. 24/2, ostatní plocha; Pozemek parc. č. 24/8, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Zádveřice, č.e. 51, jiná st.; vše zapsáno na LV č. 748, k.ú. Zádveřice, obec Zádveřice-Raková, vedeno Katastrálním úřadem pro […]

Zpeněženo

Dražba bytové jednotky ve Zlíně

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 32 INS 21251 / 2021  nabízí k prodeji níže uvedený majetek:   – jednotka č. 464/12, byt, vymezená v budově Kudlov, č.p. 464, byt. dům, stojící na pozemku parc. st. č. 744; – spoluvlastnický podíl o velikosti 1047/13125 ke společným částem domu č.p. 464, […]