Pozemek s hrubou stavbou v obci Bělov

Adresa - GPS: 49.2170418,17.4848755

Podrobnosti

Spisová značka KSBR 47 INS 28988 / 2019
Číslo jednací KSBR 47 INS 28988 / 2019
Způsob zpeněžení Nejvyšší učiněné nabídce

Minimální nabídková cena 1 500 000 Kč
Cena 1 500 000 Kč

Popis nemovitosi

Popis

Insolvenční správce ISALIS v.o.s v rámci insolvenčního řízení č.j. KSBR 47 INS 28988/2019 a č.j. KSBR 52 INS 29001/2019 nabízí k prodeji pozemek s rozestavěnou stavbou nacházející se na adrese: Bělov, 768 21 Bělov, okres Zlín.

Obec Bělov s cca 300 obyvateli se nachází ve Zlínském kraji, cca 3 km severozápadně od města Otrokovice, cca 16 km severovýchodně od města Uherské Hradiště a cca 11 km jihovýchodně od města Kroměříž. Jedná se o obec s málo rozvinutou infrastrukturou a s malou nabídkou občanského vybavení. Nemovitá věc se nachází v severní zastavěné části obce Bělov v obytné zástavbě. Zastávka autobusu „Bělov točna“ se nachází cca 200 m od nemovité věci.

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepenou, přízemní rozestavenou hrubou stavbu. Konstrukce domu je zděná z tvarovek. Stavba není zastřešená. V domě je zabudovaná komínová konstrukce. Chybí osazení oken, vchodové a vnitřní dveře, rozvody elektřiny a vodovodu, vnitřní omítky a podlahy. Budova není zateplená, fasáda chybí.

Insolvenční správce má k dispozici znalecký posudek, který na základě emailového vyžádání zašle.

 

Veškeré dotazy a nabídky zasílejte na email: vholzapfelova@isalis.cz.

 

 

Nejnovější majetek na prodej

Obrázek není k dispozici
Zpeněženo

Podíl o velikosti 1/6 na jednotce č. 1715/13, jiný nebytový prostor

V rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 54 INS 7020 / 2018 nabízí insolvenční správce ke koupi následující nemovitý majetek: – podíl o velikosti 1/6 na jednotce č. 1715/13, jiný nebytový prostor, uvedeno na LV 5453, vymezeno v: Budova Mařatice, č.p. 1715, byt. dům, LV 5452, na parcele St. 2143, LV 5452, Parcela St. 2143, […]

Zpeněženo

Orná půda – Rudice, Zlínský kraj

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSBR 32 INS 19391 / 2017 pozemek parc. č. 1385/2, orná půda, zapsáno na LV č. 459, k.ú. a obec Rudice, vedeno Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Cenové nabídky či dotazy zasílejte elektronicky na e-mail mhomolova@isalis.cz nebo písemně na adresu insolvenčního správce […]

Zpeněženo

Elektronická dražba nemovitého majetku v Přílepech

JUDr. Karel Urban, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno – město, Minská 54, 616 00 Brno, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu Plzeň – město ze dne 18.02.2019 č.j. 75 EXE 598/2019-11, podle pravomocného a vykonatelného usnesení Okresního soudu v Kroměříži č.j. 11 C 177/2018-56 ze dne 13.11.2018, vydává usnesení o nařízení 1. kola elektronické dražby.  […]