Dražba bytové jednotky ve Zlíně

Adresa - GPS: 49.1996955,17.686524

Podrobnosti

Spisová značka KSBR 32 INS 21251 / 2021
Způsob zpeněžení Elektronická veřejná dobrovolná dražba
Zprostředkovatel PROKONZULTA, a. s.
Termín dražby 14.06.2023 od 10:00 hod.
Datum prohlídky 31.05.2023 od 13:00 hod. a 07.06.2023 od 13:00 hod.

Nejnižší podání 2 250 000 Kč
Odhadní cena 3 338 000 Kč
Dražební jistota 350 000 Kč
Minimální příhoz 2 000 Kč

Popis nemovitosi

Popis

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 32 INS 21251 / 2021  nabízí k prodeji níže uvedený majetek:

 

– jednotka č. 464/12, byt, vymezená v budově Kudlov, č.p. 464, byt. dům, stojící na pozemku parc. st. č. 744;
– spoluvlastnický podíl o velikosti 1047/13125 ke společným částem domu č.p. 464, stojícímu na pozemku parc. st. č. 744;
– spoluvlastnický podíl o velikosti 1047/13125 na pozemku parc. st. č. 744;

Jednotka zapsána na LV č. 1190, dům a pozemek na LV č. 907, vše v k.ú. Kudlov, obec Zlín, vedeno Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.

a

– parcela 1019/41, ostatní plocha, zapsáno na LV 1377,
– podíl o velikosti 2205/339570 na parcele č. 1019/1, ostatní plocha, zapsáno na LV 1476,
– podíl o velikosti 2205/339570 na parcele č. 1019/34, ostatní plocha, zapsáno na LV 1476,

Vše k.ú. Kudlov, obec Zlín, vedeno Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín.

 

Prodej bude uskutečněn skrze elektronickou dražbu dne 14.06.2023, bližší informace naleznete na stránkách dražební společnosti www.prokonzulta.cz či v přiložené dražební vyhlášce.

Nejnovější majetek na prodej

2x chata – Zlín

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSBR 56 INS 11463 / 2021  následující nemovité věci: Pozemek parc. st. č. 5477, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Zlín, č.e. 3583, rod. rekr.; Pozemek parc. st. č. 9248, zastavěná locha a nádvoří, jehož součástí je stavba 3588, rod. rekr. Pozemek parc. č. […]

Chata – Zádveřice

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSBR 56 INS 11463 / 2021  následující nemovité věci: Pozemek parc. č. 24/2, ostatní plocha; Pozemek parc. č. 24/8, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Zádveřice, č.e. 51, jiná st.; vše zapsáno na LV č. 748, k.ú. Zádveřice, obec Zádveřice-Raková, vedeno Katastrálním úřadem pro […]

Zpeněženo

Škoda Favorit

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 32 INS 21251 / 2021 zjišťuje potenciální zájem o tento majetek:   Škoda Favorit 135 L, VIN: TMBAEA200N0533971.   Vozidlo je od 26.05.2014 dočasně vyřazeno z provozu (depozit) a je v současné době nepojízdné.   Insolvenční správce nemá k dispozici technický průkaz.   Vozidlo se nachází […]