Rodinný dům 5+1 v Chrudimi

Adresa - GPS: 49.95236970000001,15.811501099999986

Podrobnosti

Spisová značka KSPA 56 INS 16705 / 2017
Způsob zpeněžení Dražba
Zprostředkovatel Radek Zahradník
Misto konání www.drazebnisin.cz
Termín dražby 13.12.2018 v 10:00. Ukončení dražby bude nejdříve za 60 minut, tj. v 11:00.
Datum prohlídky 28.11.2018 ve 14:00 a 4.12.2018 v 15:00 na adrese Čavišovská 980, 537 05 Chrudim

Nejnižší podání 1 840 000 Kč
Odhadní cena 2 300 000 Kč
Dražební jistota 80 000 Kč
Minimální příhoz 10 000 Kč

Popis nemovitosi

MěstoChrudim
AdresaČevisovská 980, 537 05 Chrudim
Podlažnost250,99 m2
Součet výměr pozemků ve funkčním celku341 m2

Popis

Město Chrudim se nachází v Pardubickém kraji, cca 110 km východně od Prahy, 11 km jižně od Pardubic a 120 km severozápadně od Brna. Městem protéká řeka Chrudimka. Jedná se o město s rozvinutou infrastrukturou a rozšířenou nabídkou občanského vybavení.

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími s mírnou
pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru
obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Chrudim, v řadové zástavbě jako
řadový vnitřní. Předmět dražby se nachází na adrese Čevisovská 980, Chrudim IV, 537 05
Chrudim. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v
rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné
komunikaci na pozemku p.č. 2415/43 – ostatní plocha a přes pozemek p.č. 2415/40 – ostatní
plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 537 01
Chrudim.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a
plynové vedení.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením.

 

Nejnovější majetek na prodej

MITSUBISHI ECLIPSE

V rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSPA 53 INS 6200 / 2023 insolvenční správce zpeněžuje osobní automobil  MITSUBISHI ECLIPSE,  VIN: 4MBMND22APE002035, RZ: 3E33501, r.v. 1993. Vozidlo je vyřazeno z provozu. Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a nabídkové řízení prodloužit. Své nabídky zasílejte prostřednictvím […]

SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/12 – ANENSKÁ STUDÁNKA

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSHK 35 INS 1297 / 2023 následující nemovité věci: Pozemek parc. st. č. 72, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště; Pozemek parc. č. 128, zahrada; zapsáno na LV č. 73, k.ú. Anenská Studánka, obec Anenská Studánka, vedeno Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí […]

Lesní pozemek – Česká Třebová

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSOS 34 INS 23253/2021 následující nemovité věci: Pozemek parc. č. 2477/6, lesní pozemek, zapsáno na LV č. 2648, k.ú. a obec Česká Třebová, vedeno Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Insolvenční správce si […]