Rekreační chata Sýkořice

Adresa - GPS: 50.0349149,13.9317896

Podrobnosti

Spisová značka MSPH 79 INS 5809 / 2020
Způsob zpeněžení Elektronická veřejná dobrovolná dražba
Zprostředkovatel Dražební společnost MORAVA s.r.o.
Termín dražby 30.3.2022 v 10:00
Datum prohlídky 8.3.2022 ve 13:00 a 22.3.2022 ve 13:00

Nejnižší podání 1 300 000 Kč
Odhadní cena 2 000 000 Kč
Dražební jistota 300 000 Kč
Minimální příhoz 10 000 Kč
Minimální nabídková cena 1 300 000 Kč
Cena 1 300 000 Kč

Popis nemovitosi

Popis

Insolvenční správce nabízí k prodeji rekreační chatu v obci Sýkořice.

 

Předmětný nemovitý majetek bude zpeněžen formou elektronické veřejné dobrovolné dražby.

 

Dražba proběhne skrze společnost Dražební společnost MORAVA s.r.o. dne 30.3.2022 od 10:00 hodin.

 

Nejnižší podání je stanoveno na částku 1.300.000,- Kč.

Minimální příhoz: 10.000,- Kč.

Dražební jistota: 300.000,- Kč.

 

V příloze tohoto inzerátu naleznete znalecký posudek a dražební vyhlášku.

Nejnovější majetek na prodej

3 165 000 Kč

Rodinný dům v obci Občov

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPH 65 INS 22682 / 2021  nabízí k prodeji níže uvedený majetek:   Pozemek parc. St. 24, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí a jehož součástí je stavba Občov, č.p. 18, bydlení, pozemek parc. č. 527/12, ostatní plocha, to vše na LV 125, KÚ […]

SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL O VEL. 2/22 – POZEMEK – ORNÁ PŮDA NESVAČILY

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSPH 62 INS 1145 / 2021 spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/22 na následujících nemovitých věcech: Pozemek parc. č. 461/30, orná půda; pozemek parc. č. 461/31, orná půda; pozemek parc. č. 461/38, orná půda; pozemek parc. č. 461/39, orná půda; pozemek parc. č. 461/44, orná půda, […]

SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL – POZEMEK NESVAČILY

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSPH 62 INS 1145 / 2021 spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/24 na následujících nemovitých věcech: Pozemek parc. č. 396/9, ostatní plocha, zapsáno na LV č. 60, k.ú. Nesvačily u Berouna, obec Nesvačily, vedeno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun. Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo […]