Movitý majetek z insolvenčního řízení KSOS 34 INS 9360 / 2020

Adresa - GPS: 49.83651280000001,18.2914078

Podrobnosti

Spisová značka KSOS 34 INS 9360 / 2020
Způsob zpeněžení prodej mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce

Popis majetku

Popis

Insolvenční správce nabízí z insolvenčního řízení KSOS 34 INS 9360 / 2020 následující movitý majetek k prodeji mimo dražbu.
2) Chladící vitrína
8) Obslužný pult
14) Chladící vitrína EDESA
18) Dělící pult čtvercový
19) Dělící pult obdélníkový
20) Sušák na ruce HAND DRYER
21) Sušák na ruce HAND DRYER
28) Tablet Lenovo TAB A7
29) Tablet Lenovo TAB A7
30) Tablet Lenovo TAB A7
32) Vařiče a ohřívač
37) Pokladní systém vč. programu
39) Micro systém ECG
43) Odšťavňovač
46) Přepravky 27 ks
47) Hasící přístroj práškový 6 kg 2 ks
48) Věšák černý 4 ks
58) Tiskárna účtenek POS58 III
59) Tiskárna účtenek Star TSP100 Futureprint
62) Svářečka folií
63) Laminovačka United Office
64) Bojler Dražice TO 15 IN
65) Bojler Dražice TO 15 IN
66) Odlučovač tuků Marseplast
67) Modem Zyxel
68) Router tp-link
72) Vysavač Pattfield K12-SQ14
73) Světelná technika
Fotografie jednotlivých položek jsou přiloženy.
Nabídky posílejte pomocí formuláře v odkazu níže:
Podmínky prodeje:
– Prodej bude učiněn ve prospěch nejvyšší učiněné nabídky;
– Celá kupní cena musí být uhrazena nejpozději před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty;
– Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, kterého odsouhlasí Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava II, včetně nabízené ceny;
– Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava II, má právo odmítnutí všech nabídek, a to bez udání důvodů;
– Odvoz předmětů koupě na náklady kupujícího, který tak musí učinit nejpozději do 3 dnů od podpisu kupní smlouvy;
Nabídky na odkup budou přijímány do 15.10.2020.
Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky.
Za skutečný stav insolvenční správce neodpovídá a není mu znám.

Nejnovější majetek na prodej

Obrázek není k dispozici
Rezervováno

Lesní pozemky a orná půda

Insolvenční správce nabízí k prodeji lesní pozemky a ornou půdu.   Předmětný nemovitý majetek bude zpeněžen formou elektronické veřejné dobrovolné dražby.   Předmětem dražby jsou lesní pozemky v jednotlivých k.ú. převážně vytěžené s ponechanými zbytky porostů částečně porosteny náletovými dřevinami jak jehličnatými, tak listnatými porosty.   Předmětem dražby jsou následující pozemky: LV 150 v k.ú. […]

Obrázek není k dispozici
Zpeněženo

Pohledávka z titulu náhrady škody

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSOS 34 INS 9360 / 2020 k prodeji pohledávku z titulu náhrady škody za Mgr. Lucií Ochvatovou, IČO: 42974623, se sídlem Edvarda Beneše 992/12, 747 05 Opava v nominální výši 117.691,65 Kč, která je realizována skrze insolvenční řízení Mgr. Lucie Ochvatové pod. sp. zn. KSOS 22 […]

Zpeněženo

Rodinný dům v obci Rychvald

Předmětem zpeněžení je rodinný dům v obci Rychvald. Rodinný dům č.p. 46 je volně stojící zděná stavba půdorysu ve tvaru L. Dům má malý sklep, jedno nadzemní podlaží a půdu. Střecha je nad hlavní stavbou sedlová, na přistavěné části na SZ straně je střecha plochá. Dům je napojen na distribuční rozvody elektro a obecní vodovod, […]