Kolový nakladač, Traktor lesní, Rypadlo kráčející speciální

Adresa - GPS: 49.3688988,14.3810178

Podrobnosti

Spisová značka KSCB 28 INS 10077 / 2016
Způsob zpeněžení mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce
Datum prohlídky Bude upřesněno emailem

Minimální nabídková cena 1 Kč
Cena 1 Kč

Popis majetku

Popis

Insolvenční správce JUDr. Jiří Vlasák, který byl ustanoven do funkce insolvenčního správce dlužníka Jaruška Maňásková s.r.o., jehož řízení je vedeno pod
sp. zn.: KSCB 28 INS 10077 / 2016, aktuálně nabízí k prodeji dále specifikované položky majetkové podstaty. Jednotlivý stroje se prodávají samostatně.

– pol. č. 9 – Kolový nakladač

– pol. č. 10 – traktor lesní

– pol. č. 11 – Rypadlo kráčející speciální

 

Prodej bude uskutečněn prodejem mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Cenová nabídka musí být vyplněna ve webovém formuláři, který je uveden níže.

https://forms.office.com/r/kiEbmmHxuq

 

Úhrada kupní ceny proběhne po vyhodnocení nabídek na účet majetkové podstaty č. 4211097584/6800 před podpisem kupní smlouvy.

Odvoz předmětu koupě a jeho případná demontáž bude na náklady kupujícího. IS i věřitelský výbor si vyhrazují právo jakoukoliv nabídku odmítnout.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s níže uvedenými podmínkami:

1) Úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy

2) Prodej bude uskutečněn nejvýhodnější učiněné nabídce

3) Odvoz předmětu koupě bude na náklady kupujícího

4) Insolvenční správce i zajištěný věřitel si vyhrazují právo jakoukoliv nabídku odmítnout.

 

Insolvenční správce přijímá nabídky do 30.4.2021. Insolvenční správce si vyhrazuje právo lhůtu pro podávání nabídek prodloužit.
Termín pro vyhodnocení nabídek je stanoven do 14.5.2021.
Po vyhodnocení nabídek bude insolvenční správce kontaktovat pouze výherce.
Zpeněžení probíhá formou nejvyšší učiněné nabídce.

S odesláním tohoto dotazníku zároveň souhlasíte se zpracováním Vašich údajů.

 

Zájemce o prohlídku si dovolujeme požádat o zaslání jejich žádosti o stanovení termínu prohlídky, a to emailem na adresu: vholzapfelova@isalis.cz

Nejnovější majetek na prodej

Zpeněženo

Přívěs za osobní automobil Agados

Insolvenční správce nabízí movitý majetek k prodeji mimo dražbu. Přívěs za osobní automobil Typ: Agados Handy 7NV 1 VIN: TKXHA71759ANS6071 První zaevidování: 29.7.2009 Technická prohlídka do 19.10.2022 Podmínky prodeje: – předmětný movitý majetek bude prodán nejvyšší učiněné nabídce, – kupující si předmět koupě odveze na svůj náklad, – kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní […]

Rezervováno

Movitý majetek

Insolvenční správce v řízení pod sp. zn. KSCB 25 INS 31414/2013 zpeněžuje movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty pod položkami č. 68 – 92, konkrétně se jedná o: č. 68 – Nákladní automobil SCANIA, RZ: 2C4 9268 č. 69 – Návěs SVAN F18, RZ: 2C8 8887 č. 70 – Hydraulická ruka PENZ 140 č. […]

Zpeněženo

Spoluvlastnický podíl 3/4 na rodinném domě v Rudolfově

Předmětem zpeněžení je spoluvlastnický podíl o velikosti 3/4 na rodinném domě v Rudolfově.   Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům. Konstrukce budovy je zděná, technický stav odpovídá dobré údržbě. Fasáda budovy je zateplená.   Nemovitost je napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu.   Nemovitost se nachází v severní zastavěné části města […]