Veškerý majetek

Zpeněženo

Spoluvlastnický podíl o vel. id. 1/2 – Rodinný dům s nebytovými prostorami, Stěžery

Předmětem dražby jsou nemovitosti v katastrálním území v katastrálním území Stěžery, obec Stěžery: Pozemek parcelní číslo St. 36/1 - o výměře 666 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - rodinný dům Stěžery čp. 25, stavba stojí na pozemku parcelní číslo St. 36/1, a to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové na LV 452.

Zpeněženo

Rodinný dům, Slavíky

Samostatně stojící, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím, oplocením, dvěma pergolami, zahradním domkem, bazénem, přístřeškem na auta a dílnou se sklepem.