Mgr. Eliška Dlouhá

Právník

Po absolvování studií jsem v září roku 2022 nastoupila do advokátní kanceláře AK Vlasák advokáti s.r.o. Téhož roku jsem se vedle práce pro advokátní kancelář začala podílet i na činnosti insolvenčního správce pro ISALIS v.o.s. V současné době se tak věnuji velmi široké agendě práva a získávám zkušenosti z různých právních odvětví, což považuji za velkou výhodu pro svůj osobní rozvoj v oboru.

Ve své praxi jsem tak získala teoretické i praktické znalosti v procesu insolvenčního řízení jak z pozice věřitele, tak z pozice insolvenčního správce. Tyto znalosti se snažím využít tak, abych pomohla společnosti ISALIS v.o.s. vykonávat svoji funkci insolvenčního správce svědomitě a s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo spravedlivého uspořádání majetkových poměrů mezi věřitelem a dlužníkem.