Zpeněžení zbraní

Adresa - GPS: 49.05979689999999,17.4958501

Podrobnosti

Spisová značka KSBR 54 INS 7020 / 2018
Způsob zpeněžení prodej mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce

Popis majetku

Popis

V rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 54 INS 7020/2018 zpeněžuje insolvenční správce níže uvedený majetek:

 

– Kulovnice opakovací, výrobce: Savage Arms, model: 116, ráže: 300 Win. Mag., výrobní číslo:
H603146;
– malorážka opakovací, výrobce: Arms Moravia, model: JW 15 A, ráže: 22 LR, výrobní číslo:
9700123;
– broková kozlice, výrobce: Zbrojovka Brno, model: ZH 221, ráže: 16/70, výrobní číslo závěru:
274815, výrobní číslo hlavně: 2-708703 a
– hlaveň, výrobce: Zbrojovka Brno, model: ZH 324, ráže: 7 x 57 R, 16/70, výrobní číslo 3-801516.

 

Výše uvedený majetek je zpeněžován za těchto podmínek:

 

– kupující musí mít platnou zbrojní licenci a tím právo k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojní licence
– prodej nejvyšší učiněné nabídce
– úhrada celé kupní ceny před podpisem kupní smlouvy
– schválení vítězné nabídky zástupcem věřitelů

 

Nabídky zasílejte na email: thron@isalis.cz, a to nejpozději do 09.05.2023 včetně.

Nejnovější majetek na prodej

2x chata – Zlín

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSBR 56 INS 11463 / 2021  následující nemovité věci: Pozemek parc. st. č. 5477, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Zlín, č.e. 3583, rod. rekr.; Pozemek parc. st. č. 9248, zastavěná locha a nádvoří, jehož součástí je stavba 3588, rod. rekr. Pozemek parc. č. […]

Chata – Zádveřice

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSBR 56 INS 11463 / 2021  následující nemovité věci: Pozemek parc. č. 24/2, ostatní plocha; Pozemek parc. č. 24/8, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Zádveřice, č.e. 51, jiná st.; vše zapsáno na LV č. 748, k.ú. Zádveřice, obec Zádveřice-Raková, vedeno Katastrálním úřadem pro […]

Zpeněženo

Dražba bytové jednotky ve Zlíně

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 32 INS 21251 / 2021  nabízí k prodeji níže uvedený majetek:   – jednotka č. 464/12, byt, vymezená v budově Kudlov, č.p. 464, byt. dům, stojící na pozemku parc. st. č. 744; – spoluvlastnický podíl o velikosti 1047/13125 ke společným částem domu č.p. 464, […]