Zpeněžení pohledávek

Adresa - GPS: 50.10283640000001,14.4569408

Podrobnosti

Spisová značka MSPH 89 INS 9008 / 2023
Způsob zpeněžení prodej mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce

Popis nemovitosi

Popis

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 89 INS 9008 / 2023 zpeněžuje tyto položky soupisu majetkové podstaty:

8) Souhrnná pohledávka za Internet Mall, a.s. z titulu neuhrazených faktur č. FVBR-3296/2021, FVBR-10693/2021, FVBR-1736/2022 a FVBR-2582/2022 ve výši 5.359,08 Kč;

10) Souhrnná pohledávka za Hokejový club Frýdek – Místek, spolek, z titulu neuhrazených faktur č. FVBR-3902/2022 a FVBR-9271/2022 ve výši 1.204,- Kč;

11) Pohledávka za Fotbal-shop z titulu neuhrazené faktury č. FVBR-9122/2021 ve výši 7.175,- Kč;

15) Pohledávka za Energy Support, s.r.o. z titulu neuhrazené faktury č. FVBR-7934/2022 ve výši 194.836,62 Kč.

Zpeněžení probíhá prodejem mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce, a to za následujících podmínek:

-prodej nejvyšší učiněné nabídce;
-úhrada celé kupní ceny před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky;
-schválení vítězné nabídky zástupcem věřitelů.

Nabídky je možné podávat samostatně na každou položku zvlášť, ale i na všechny položky dohromady.

Insolvenční správce nedisponuje žádnými dokumenty prokazujícími existenci inzerovaných pohledávek, když vychází toliko ze seznamu pohledávek předloženého insolvenčním dlužníkem, který je přílohou inzerátu.

Insolvenční správce a zástupce věřitelů si vyhrazují právo jakoukoli nabídku odmítnout.

Své nabídky zasílejte nejpozději do 05.07.2024 (včetně) na email: thron@isalis.cz.

Nejnovější majetek na prodej

Obrázek není k dispozici
Zpeněženo

Zpeněžení pohledávky

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 53 INS 1422 / 2018 zpeněžuje položku č. 43 soupisu majetkové podstaty – Pohledávka za Janem Prudičem, IČO: 74246658, Běstovice 111, 565 01 Běstovice, v účetní výši 2 040 260,37 Kč. Spoludlužnice Hana Prudičová, RČ: 625929/0323, bytem Choceň, T. G. Masaryka 721, 565 01 Okres Ústí nad […]

Kia Sportage

V rámci insolvenčního řízení sp. zn.: MSPH 99 INS 6341 / 2023  insolvenční správce zpeněžuje osobní automobil Kia Sportage, rok výroby 2006, VIN: KNEJE55556K234956. Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a nabídkové řízení prodloužit. Své nabídky zasílejte prostřednictvím emailu na mhomolova@isalis.cz, případně písemně na […]

Zpeněženo

Seat Alhambra

V rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 98 INS 3715 / 2023 zpeněžuje insolvenční správce níže uvedený majetek:   – Osobní automobil Seat Alhambra, VIN: VSSZZZ7MZ4V516817, RZ 5AP5495   Technická prohlídka do 26.06.2022. Při poslední technické prohlídce mělo vozidlo najeto přibližně 400.000 km.   Podmínky prodeje: – předmětný movitý majetek bude prodán nejvyšší […]