ZPENĚŽENÍ MOVITÉHO MAJETKU SPOLEČNOSTI UZENINY ZE STATKU KRALOVICE, S.R.O.

Adresa - GPS: 49.981924,13.487483500000053

Podrobnosti

Spisová značka KSPL 65 INS 14627/2018
Způsob zpeněžení Nejvyšší učiněné nabídce

Popis majetku

Popis

Společnost ISALIS v.o.s. (dále jen „IS“), která byla ustanovena do funkce insolvenční správce dlužníka Uzeniny ze statku Kralovice s.r.o., jehož řízení je vedeno pod sp. zn.: KSPL 65 INS 14627/2018, nabízí k prodeji dále specifikované položky majetkové podstaty s tím, že v uvedeném případě bude probíhat zpeněžení prodejem mimo dražbu, tedy nejvyšší učiněné nabídce.

Cenová nabídka musí být zaslána na formuláři, který je volně k dispozici ke stažení, viz příloha,
a to na email: zpenezeni@isalis.cz nebo písemně na adresu kanceláře IS (Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7).

Úhrada kupní ceny proběhne po vyhodnocení nabídek na účet majetkové podstaty
č. 4211227019/6800 před podpisem kupní smlouvy.

Odvoz předmětu koupě bude na náklady kupujícího. IS i věřitelský výbor si vyhrazují právo jakoukoliv nabídku odmítnout.

 

Soupis movitého majetku:

 • Lednička Liebher
 • Eurobedny 50 x
 • Paletový vozík
 • Rohová chladící vitrína Marte Ventilato GE AE 90
 • Stahovačka a odblaňovačka – GRASSELLI
 • Váha s digitálním ovládáním NOVUM 18 x
 • Váha TCS Series Electronic Platform Scale 3x
 • Váha – WAGA J83
 • Elektrický kráječ 2 x
 • Plošinová váha – 30 SS Digital Indicator T5018
 • Křídová tabule – stojan 12 x
 • Řeznický špalek nerez – deska polyetylen 50 mm
 • Nerezový pult
 • Pokladna 16 x
 • Chladící vitrína na klíč – bez klíče
 • Elektrický kotlík na polévku 2 x
 • Elektrický řeznický mlýnek na maso
 • Vakuová balička

Nejnovější majetek na prodej

Byt 1+kk – Dobřany

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn.: KSPL 54 INS 3971 / 2022 následující nemovité věci: Jednotka č. 1028/11, byt, vymezená v budově Dobřany, č.p. 1028, byt. dům, stojící na pozemku parc. st. č. 2028; Spoluvlastnický podíl o velikosti 346/14683 ke společným částem domu č.p. 1028, stojícímu na pozemku parc. st. […]

Pozemek – Dobřany

V rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSPL 54 INS 3971 / 2022 insolvenční správce zpeněžuje následující nemovitosti: Pozemek parc. č. 3250/49, trvalý travní porost; zapsáno na LV č. 1249, k.ú. Dobřany, obec Dobřany, vedeno Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih. Pozemek se nachází cca 600 m západně od okraje zastavěné části města Dobřany, […]

Garáž – Dobřany

V rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSPL 54 INS 3971 / 2022 insolvenční správce zpeněžuje následující nemovitosti: Pozemek parc. st. č. 1342, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž; zapsáno na LV č. 1249, k.ú. Dobřany, obec Dobřany, vedeno Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih. Jedná se o řadovou […]