Spoluvlastnický podíl 3/4 na rodinném domě v Rudolfově

Adresa - GPS: 48.9933962,14.5417888

Podrobnosti

Spisová značka KSCB 41 INS 14532 / 2019
Způsob zpeněžení Dobrovolná dražba
Zprostředkovatel REXIM REALITY s.r.o.
Misto konání Zasedací místnost na adrese Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5
Termín dražby 8.6.2020 v 8:00 hod.
Datum prohlídky 11.5.2020 v 8:00 hod. a 14.5.2020 v 17:00 hod.

Nejnižší podání 4 000 000 Kč
Odhadní cena 4 440 000 Kč
Dražební jistota 500 000 Kč
Minimální příhoz 20 000 Kč

Popis nemovitosi

Popis

Předmětem zpeněžení je spoluvlastnický podíl o velikosti 3/4 na rodinném domě v Rudolfově.

 

Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům. Konstrukce budovy je zděná, technický stav odpovídá dobré údržbě. Fasáda budovy je zateplená.

 

Nemovitost je napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu.

 

Nemovitost se nachází v severní zastavěné části města Rudolfov v zástavbě rodinných domů.

 

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a kolna.

 

Zastavěná plocha: 120 m2.

Plocha pozemku: 1027m2

 

Zpeněžení předmětného nemovitého majetku zajišťuje společnost REXIM REALITY s.r.o.

Nejnovější majetek na prodej

Zpeněženo

Přívěs za osobní automobil Agados

Insolvenční správce nabízí movitý majetek k prodeji mimo dražbu. Přívěs za osobní automobil Typ: Agados Handy 7NV 1 VIN: TKXHA71759ANS6071 První zaevidování: 29.7.2009 Technická prohlídka do 19.10.2022 Podmínky prodeje: – předmětný movitý majetek bude prodán nejvyšší učiněné nabídce, – kupující si předmět koupě odveze na svůj náklad, – kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní […]

Rezervováno

Movitý majetek

Insolvenční správce v řízení pod sp. zn. KSCB 25 INS 31414/2013 zpeněžuje movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty pod položkami č. 68 – 92, konkrétně se jedná o: č. 68 – Nákladní automobil SCANIA, RZ: 2C4 9268 č. 69 – Návěs SVAN F18, RZ: 2C8 8887 č. 70 – Hydraulická ruka PENZ 140 č. […]

Zpeněženo

Spoluvlastnický podíl o vel. id. 1/7 na pozemku v obci Vodice

Nabídka ke koupi spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/7 na nemovitostech zapsaných na LV č. 169, obec Vodice, k.ú. Malešín u Vodice. Nemovitosti jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Tábor. Jedná se o pozemek parc. č. 242/23, ostatní plocha – zeleň. V případě zájmu  nás kontaktujte na tel. čísle 296 789 789 […]