Spoluvlastnický podíl 3/4 na rodinném domě v Rudolfově

Adresa - GPS: 48.9933962,14.5417888

Podrobnosti

Spisová značka KSCB 41 INS 14532 / 2019
Způsob zpeněžení Dobrovolná dražba
Zprostředkovatel REXIM REALITY s.r.o.
Misto konání Zasedací místnost na adrese Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5
Termín dražby 8.6.2020 v 8:00 hod.
Datum prohlídky 11.5.2020 v 8:00 hod. a 14.5.2020 v 17:00 hod.

Nejnižší podání 4 000 000 Kč
Odhadní cena 4 440 000 Kč
Dražební jistota 500 000 Kč
Minimální příhoz 20 000 Kč

Popis nemovitosi

Popis

Předmětem zpeněžení je spoluvlastnický podíl o velikosti 3/4 na rodinném domě v Rudolfově.

 

Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům. Konstrukce budovy je zděná, technický stav odpovídá dobré údržbě. Fasáda budovy je zateplená.

 

Nemovitost je napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu.

 

Nemovitost se nachází v severní zastavěné části města Rudolfov v zástavbě rodinných domů.

 

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a kolna.

 

Zastavěná plocha: 120 m2.

Plocha pozemku: 1027m2

 

Zpeněžení předmětného nemovitého majetku zajišťuje společnost REXIM REALITY s.r.o.

Nejnovější majetek na prodej

Kolový nakladač, Traktor lesní, Rypadlo kráčející speciální

Insolvenční správce JUDr. Jiří Vlasák, který byl ustanoven do funkce insolvenčního správce dlužníka Jaruška Maňásková s.r.o., jehož řízení je vedeno pod sp. zn.: KSCB 28 INS 10077 / 2016, aktuálně nabízí k prodeji dále specifikované položky majetkové podstaty. Jednotlivý stroje se prodávají samostatně. – pol. č. 9 – Kolový nakladač – pol. č. 10 – traktor […]

Zpeněženo

Přívěs za osobní automobil Agados

Insolvenční správce nabízí movitý majetek k prodeji mimo dražbu. Přívěs za osobní automobil Typ: Agados Handy 7NV 1 VIN: TKXHA71759ANS6071 První zaevidování: 29.7.2009 Technická prohlídka do 19.10.2022 Podmínky prodeje: – předmětný movitý majetek bude prodán nejvyšší učiněné nabídce, – kupující si předmět koupě odveze na svůj náklad, – kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní […]

Rezervováno

Movitý majetek

Insolvenční správce v řízení pod sp. zn. KSCB 25 INS 31414/2013 zpeněžuje movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty pod položkami č. 68 – 92, konkrétně se jedná o: č. 68 – Nákladní automobil SCANIA, RZ: 2C4 9268 č. 69 – Návěs SVAN F18, RZ: 2C8 8887 č. 70 – Hydraulická ruka PENZ 140 č. […]