Rodinný dům v obci Občov

Adresa - GPS: 49.71310649999999,14.0668937

Podrobnosti

Spisová značka KSPH 65 INS 22682 / 2021
Způsob zpeněžení Elektronická dražba
Zprostředkovatel eurodrazby.cz
Termín dražby 14.02.2023 v 10:00 hod.
Datum prohlídky 19.01.2023 v 9:30 hod. a 31.01.2023 v 11:00 hod.

Odhadní cena 3 165 000 Kč
Dražební jistota 110 000 Kč
Minimální příhoz 50 000 Kč
Cena 3 165 000 Kč

Popis nemovitosi

Popis

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPH 65 INS 22682 / 2021  nabízí k prodeji níže uvedený majetek:

 

Pozemek parc. St. 24, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí a jehož součástí je stavba Občov, č.p. 18, bydlení, pozemek parc. č. 527/12, ostatní plocha, to vše na LV 125, KÚ 708526 Občov, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram; Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram; Občov.

 

Prodej bude uskutečněn skrze elektronickou dražbu, bližší informace naleznete na stránkách dražební společnosti www.eurodrazby.cz.

Nejnovější majetek na prodej

SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL O VEL. 2/22 – POZEMEK – ORNÁ PŮDA NESVAČILY

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSPH 62 INS 1145 / 2021 spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/22 na následujících nemovitých věcech: Pozemek parc. č. 461/30, orná půda; pozemek parc. č. 461/31, orná půda; pozemek parc. č. 461/38, orná půda; pozemek parc. č. 461/39, orná půda; pozemek parc. č. 461/44, orná půda, […]

SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL – POZEMEK NESVAČILY

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSPH 62 INS 1145 / 2021 spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/24 na následujících nemovitých věcech: Pozemek parc. č. 396/9, ostatní plocha, zapsáno na LV č. 60, k.ú. Nesvačily u Berouna, obec Nesvačily, vedeno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun. Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo […]

SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL – GARÁŽ

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSPH 62 INS 15337 / 2017 spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6 na následujících nemovitých věcech: Pozemek parc. č. 315/31, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž; vše zapsáno na LV č. 964, k.ú. Loděnice u Berouna, obec Loděnice, vedeno Katastrálním úřadem […]