Rodinný dům se zahradou

Adresa - GPS: 49.06274250000001,17.482558100000005

Podrobnosti

Spisová značka KSBR 29 INS 5628 / 2018, KSBR 37 INS 338 / 2018
Způsob zpeněžení Veřejná dražba dobrovolná (dle zák. č. 26/2000 Sb.)
Zprostředkovatel Rexim Reality s.r.o.
Misto konání Zasedací místnost v sídle dražebníka na adrese Murmanská 1475/4, 100 00 Praha
Termín dražby 14.1.2019
Datum prohlídky 4.1.2019 v 16:00, 7.1.2019 v 10:00

Nejnižší podání 1 700 000 Kč
Odhadní cena 1 820 000 Kč
Dražební jistota 500 000 Kč
Minimální příhoz 10 000 Kč

Popis nemovitosi

lokalitaUherské Hradiště
uliceSokolovská
užitná plocha120m2
pozemek805 m2

Popis

Předmětem dražby je pozemek parc. č. st. 372, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Mařatice, č.p. 271; pozemek parc. č. 325/16, zahrada; pozemek parc. č. 345/1, zahrada.

Nemovitosti jsou zapsány na LV č. 2886 pro k.ú. Mařatice, obec Uherské Hradiště, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

Jedná se o koordinovanou dražbu spoluvlastnických podílů v rámci dvou insolvenčních řízení, kdy jsou nemovitosti zpeněžovány jako celek.

Pozn.: Pozemek parc. č. 3007/84, orná půda, pozemek parc. č. 3007/85, orná půda a pozemek parc. č. 3872, orná půda nejsou předmětem dražby.

Dokumenty ke stažení

Nejnovější majetek na prodej

2x chata – Zlín

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSBR 56 INS 11463 / 2021  následující nemovité věci: Pozemek parc. st. č. 5477, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Zlín, č.e. 3583, rod. rekr.; Pozemek parc. st. č. 9248, zastavěná locha a nádvoří, jehož součástí je stavba 3588, rod. rekr. Pozemek parc. č. […]

Chata – Zádveřice

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSBR 56 INS 11463 / 2021  následující nemovité věci: Pozemek parc. č. 24/2, ostatní plocha; Pozemek parc. č. 24/8, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Zádveřice, č.e. 51, jiná st.; vše zapsáno na LV č. 748, k.ú. Zádveřice, obec Zádveřice-Raková, vedeno Katastrálním úřadem pro […]

Zpeněženo

Dražba bytové jednotky ve Zlíně

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 32 INS 21251 / 2021  nabízí k prodeji níže uvedený majetek:   – jednotka č. 464/12, byt, vymezená v budově Kudlov, č.p. 464, byt. dům, stojící na pozemku parc. st. č. 744; – spoluvlastnický podíl o velikosti 1047/13125 ke společným částem domu č.p. 464, […]