Prodej průmyslového areálu v Děčíně

Adresa - GPS: 50.77255630000001,14.2127612

Podrobnosti

Spisová značka MSPH 99 INS 17057/2016
Číslo jednací MSPH 99 INS 17057/2016
Způsob zpeněžení Nejvyšší učiněné nabídce
Zprostředkovatel lubos.brambora@zapk.cz

Minimální nabídková cena 12 000 000 Kč

Popis nemovitosi

Popis

Společnost ISALIS v.o.s. (dále jen „IS“), která byla ustanovena do funkce insolvenčního správce dlužníka MAN-TECH Trading a.s., jehož řízení je vedeno pod
sp. zn.: MSPH 99 INS 17057/2016, nabízí k prodeji průmyslový areál v Děčíně.

Prodej bude uskutečněn prodejem mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce, a to jako jeden celek za následujících podmínek:

 

– Kupní cena bude kupujícím uhrazena na účet majetkové podstaty nebo do notářské či advokátní úschovy před podpisem kupní smlouvy;

– Insolvenční správce a zajištěný věřitel si vyhrazují právo odmítnout jakoukoli nabídku bez udání důvodu.

 

Více informací poskytne insolvenční správce na emailu: zpenezeni@isalis.cz

Nejnovější majetek na prodej

Pozemek – ostatní plocha – silnice

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSCB 27 INS 6556 / 2023  následující nemovité věci: Pozemek parc. č. 152/4, ostatní plocha, způsob využití – silnice, zapsáno na LV č. 66, k.ú. Přerov u Těchlovic, obec Těchlovice, vedeno Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín. Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší […]

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT

V rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSUL 70 INS 19035 / 2021 insolvenční správce zpeněžuje osobní automobil Volkswagen Passat Variant, rok výroby 2007, VIN: WVWZZZ3CZ9E024378. Vozidlo je pojízdné, dočasně vyřazeno z evidence motorových vozidel. Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a nabídkové řízení prodloužit. […]

Zpeněženo

Prodej pozemku s rozestavěnou stavbou v k. ú. Nové Kopisty

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSUL 23 INS 15168 / 2017  nabízí k prodeji níže uvedený majetek:   – pozemek parc. č. 339/5, zapsaný na LV č. 698 pro katastrální území Nové Kopisty, obec Terezín, jehož součástí je rozestavěná stavba.   Prodej je realizován skrze zprostředkovatele prodeje společnost Znalecká a […]