Pohledávky sepsané v soupisu MP dlužníka EKVITA MORAVIA B&K a.s.

Adresa - GPS: 50.0755381,14.4378005

Podrobnosti

Spisová značka KSBR 53 INS 1422/2018-A-33
Číslo jednací KSBR 53 INS 1422/2018-A-33

Minimální nabídková cena 1 Kč
Cena 1 Kč

Popis nemovitosi

Popis

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 53 INS 1422/2018 k prodeji níže specifikované pohledávky

 

Pol.č. 35 Pohledávka za Pěnčíkem Blahoslavem,  v účetní výši 1 038 600 Kč.

Pol. č. 36 Pohledávka za Elit star a.s., v účetní výši 333 Kč.

Pol. č. 37 Pohledávka za dlužníkem Ferroton spol. s.r.o., v účetní výši 1 220 500 Kč.

Pol. č. 38 Pohledávka za GSP rafinerie s.r.o.,  v účetní výši 817 614 Kč.

Pol. č. 39 Pohledávka za Ing. Jaroslavem Šilhavíkem, v účetní výši 180 000 Kč.

Pol. č. 42 Pohledávka za Irenou Novákovou (Klikovou),  v účetní výši 264 400 Kč.

Pol. č. 47  Pohledávka za Lucií Černou,  v účetní výši 379 304,97 Kč.

Pol. č. 49 Pohledávka za Romanem Divišem,  v účetní výši 67 Kč.

Pol. č. 50 Pohledávka za Romanem Divišem,  v účetní výši 5 417 092,80 Kč.

Pol. č. 51 Pohledávka za Romanem Divišem, v účetní výši 556 708,50 Kč.

Pol. č. 52 Pohledávka za Romanem Divišem, v účetní výši 49 121 917,00 Kč.

Pol. č. 53 Pohledávka za Romanem Divišem,  v účetní výši 1 868 025,64 Kč.

 

Podmínky prodeje:

-pohledávky budou zpeněžovány jako jeden soubor,
-soubor pohledávek bude postoupen zájemci, který ve stanovené lhůtě předloží nejvyšší nabídku,
-insolvenční správce ani majetková podstata neručí za existenci a dobytnost postupovaných pohledávek.

Své nabídky zasílejte na e-mailovou adresu vholzapfelova@isalis.cz nejpozději do 14.6.2021, případně v listinné podobě na adresu sídla insolvenčního správce: Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7. Insolvenční správce upozorňuje, že k nabídkám, které mu budou doručeny po stanoveném termínu 14.6.2021 nebude přihlížet.

IS si vyhrazuje právo jakoukoliv nabídku odmítnout.

Nejnovější majetek na prodej

Zpeněženo

Spoluvlastnický podíl o vel. 1/2 na bytové jednotce v Holešovicích

Insolvenční správce nabízí k prodeji spoluvlastnického podílu o vel. 1/2 na následujících nemovitých věcech: jednotka č. 1128/44, byt, vymezena v budově Holešovice, č.p. 1128, byt. dům, LV 1061, na parcele 743, LV 1061; spoluvlastnický podíl o vel. 525/33230 na společných částech domu č.p. 1128, stojícím na pozemku parc. č. 743. Vše zapsáno na LV č. […]

Skartovačka Sigma PCC385

Společnost ISALIS v.o.s. (dále jen „IS“), která byla ustanovena do funkce insolvenční správce dlužníka Jiří Alexandr Tichý, jehož řízení je vedeno pod sp. zn.: KSUL 91 INS 1993 / 2019, nabízí k prodeji movitý majetek, a to skartovačku Sigma PCC385 Po obdržení souhlasu zástupce věřitelů a insolvenčního soudu bude prodej uskutečněn nejvýhodnější učiněné nabídce. Úhrada kupní ceny proběhne […]

Tiskárna Color Laser Jet Pro MFP M176n

Společnost ISALIS v.o.s. (dále jen „IS“), která byla ustanovena do funkce insolvenční správce dlužníka Jiří Alexandr Tichý, jehož řízení je vedeno pod sp. zn.: KSUL 91 INS 1993 / 2019, nabízí k prodeji movitý majetek, a to tiskárnu Color Laser Jet Pro MFP M176n. Úhrada kupní ceny proběhne po vyhodnocení nabídek na účet majetkové podstaty č. 4211277104/6800, a to před […]