Pohledávky sepsané v soupisu MP dlužníka EKVITA MORAVIA B&K a.s.

Adresa - GPS: 50.0755381,14.4378005

Podrobnosti

Spisová značka KSBR 53 INS 1422/2018-A-33
Číslo jednací KSBR 53 INS 1422/2018-A-33

Minimální nabídková cena 1 Kč
Cena 1 Kč

Popis nemovitosi

Popis

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 53 INS 1422/2018 k prodeji níže specifikované pohledávky

 

Pol.č. 35 Pohledávka za Pěnčíkem Blahoslavem,  v účetní výši 1 038 600 Kč.

Pol. č. 36 Pohledávka za Elit star a.s., v účetní výši 333 Kč.

Pol. č. 37 Pohledávka za dlužníkem Ferroton spol. s.r.o., v účetní výši 1 220 500 Kč.

Pol. č. 38 Pohledávka za GSP rafinerie s.r.o.,  v účetní výši 817 614 Kč.

Pol. č. 39 Pohledávka za Ing. Jaroslavem Šilhavíkem, v účetní výši 180 000 Kč.

Pol. č. 42 Pohledávka za Irenou Novákovou (Klikovou),  v účetní výši 264 400 Kč.

Pol. č. 47  Pohledávka za Lucií Černou,  v účetní výši 379 304,97 Kč.

Pol. č. 49 Pohledávka za Romanem Divišem,  v účetní výši 67 Kč.

Pol. č. 50 Pohledávka za Romanem Divišem,  v účetní výši 5 417 092,80 Kč.

Pol. č. 51 Pohledávka za Romanem Divišem, v účetní výši 556 708,50 Kč.

Pol. č. 52 Pohledávka za Romanem Divišem, v účetní výši 49 121 917,00 Kč.

Pol. č. 53 Pohledávka za Romanem Divišem,  v účetní výši 1 868 025,64 Kč.

 

Podmínky prodeje:

-pohledávky budou zpeněžovány jako jeden soubor,
-soubor pohledávek bude postoupen zájemci, který ve stanovené lhůtě předloží nejvyšší nabídku,
-insolvenční správce ani majetková podstata neručí za existenci a dobytnost postupovaných pohledávek.

Své nabídky zasílejte na e-mailovou adresu vholzapfelova@isalis.cz nejpozději do 14.6.2021, případně v listinné podobě na adresu sídla insolvenčního správce: Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7. Insolvenční správce upozorňuje, že k nabídkám, které mu budou doručeny po stanoveném termínu 14.6.2021 nebude přihlížet.

IS si vyhrazuje právo jakoukoliv nabídku odmítnout.

Nejnovější majetek na prodej

Zpeněžení pohledávek

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 89 INS 9008 / 2023 zpeněžuje tyto položky soupisu majetkové podstaty: 8) Souhrnná pohledávka za Internet Mall, a.s. z titulu neuhrazených faktur č. FVBR-3296/2021, FVBR-10693/2021, FVBR-1736/2022 a FVBR-2582/2022 ve výši 5.359,08 Kč; 10) Souhrnná pohledávka za Hokejový club Frýdek – Místek, spolek, z titulu neuhrazených faktur […]

Obrázek není k dispozici
Zpeněženo

Zpeněžení pohledávky

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 53 INS 1422 / 2018 zpeněžuje položku č. 43 soupisu majetkové podstaty – Pohledávka za Janem Prudičem, IČO: 74246658, Běstovice 111, 565 01 Běstovice, v účetní výši 2 040 260,37 Kč. Spoludlužnice Hana Prudičová, RČ: 625929/0323, bytem Choceň, T. G. Masaryka 721, 565 01 Okres Ústí nad […]

Kia Sportage

V rámci insolvenčního řízení sp. zn.: MSPH 99 INS 6341 / 2023  insolvenční správce zpeněžuje osobní automobil Kia Sportage, rok výroby 2006, VIN: KNEJE55556K234956. Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a nabídkové řízení prodloužit. Své nabídky zasílejte prostřednictvím emailu na mhomolova@isalis.cz, případně písemně na […]