Pohledávky sepsané v soupisu MP dlužníka EKVITA MORAVIA B&K a.s.

Adresa - GPS: 50.0755381,14.4378005

Podrobnosti

Spisová značka KSBR 53 INS 1422/2018-A-33
Číslo jednací KSBR 53 INS 1422/2018-A-33

Minimální nabídková cena 1 Kč
Cena 1 Kč

Popis nemovitosi

Popis

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 53 INS 1422/2018 k prodeji níže specifikované pohledávky

 

Pol.č. 35 Pohledávka za Pěnčíkem Blahoslavem,  v účetní výši 1 038 600 Kč.

Pol. č. 36 Pohledávka za Elit star a.s., v účetní výši 333 Kč.

Pol. č. 37 Pohledávka za dlužníkem Ferroton spol. s.r.o., v účetní výši 1 220 500 Kč.

Pol. č. 38 Pohledávka za GSP rafinerie s.r.o.,  v účetní výši 817 614 Kč.

Pol. č. 39 Pohledávka za Ing. Jaroslavem Šilhavíkem, v účetní výši 180 000 Kč.

Pol. č. 42 Pohledávka za Irenou Novákovou (Klikovou),  v účetní výši 264 400 Kč.

Pol. č. 47  Pohledávka za Lucií Černou,  v účetní výši 379 304,97 Kč.

Pol. č. 49 Pohledávka za Romanem Divišem,  v účetní výši 67 Kč.

Pol. č. 50 Pohledávka za Romanem Divišem,  v účetní výši 5 417 092,80 Kč.

Pol. č. 51 Pohledávka za Romanem Divišem, v účetní výši 556 708,50 Kč.

Pol. č. 52 Pohledávka za Romanem Divišem, v účetní výši 49 121 917,00 Kč.

Pol. č. 53 Pohledávka za Romanem Divišem,  v účetní výši 1 868 025,64 Kč.

 

Podmínky prodeje:

-pohledávky budou zpeněžovány jako jeden soubor,
-soubor pohledávek bude postoupen zájemci, který ve stanovené lhůtě předloží nejvyšší nabídku,
-insolvenční správce ani majetková podstata neručí za existenci a dobytnost postupovaných pohledávek.

Své nabídky zasílejte na e-mailovou adresu vholzapfelova@isalis.cz nejpozději do 14.6.2021, případně v listinné podobě na adresu sídla insolvenčního správce: Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7. Insolvenční správce upozorňuje, že k nabídkám, které mu budou doručeny po stanoveném termínu 14.6.2021 nebude přihlížet.

IS si vyhrazuje právo jakoukoliv nabídku odmítnout.

Nejnovější majetek na prodej

Nově přidáno!

Apple Iphone 12

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení dlužníka Sejr sejrek s.r.o., Poděbradská 227/6, Praha 9, IČO: 24169846, vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 90 INS 3912 / 2022 nabízí k prodeji tento majetek:   – Apple Iphone 12, 128 Gb, sériové číslo: FFXF93KG0F0X,   a to za těchto podmínek: – prodej nejvyšší učiněné nabídce; – […]

Obrázek není k dispozici
Zpeněženo

Pohledávka z titulu náhrady škody

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 59 INS 3328 / 2022 zpeněžuje položku č. 2 soupisu majetkové podstaty – Pohledávka z titulu náhrady škody za Romanem Zajíčkem. Jedná se o pohledávku za Romanem Zajíčkem, bytem Kostnické náměstí 592, 130 00 Praha 3 v nominální výši 81.064 Kč. Pohledávka je vymáhána v rámci […]

Zpeněženo

Spoluvlastnický podíl o vel. 1/2 na bytové jednotce v Holešovicích

Insolvenční správce nabízí k prodeji spoluvlastnického podílu o vel. 1/2 na následujících nemovitých věcech: jednotka č. 1128/44, byt, vymezena v budově Holešovice, č.p. 1128, byt. dům, LV 1061, na parcele 743, LV 1061; spoluvlastnický podíl o vel. 525/33230 na společných částech domu č.p. 1128, stojícím na pozemku parc. č. 743. Vše zapsáno na LV č. […]