Podíl o velikosti 1/6 na jednotce č. 1715/13, jiný nebytový prostor

Adresa - GPS: 49.06274250000001,17.4825581

Podrobnosti

Spisová značka KSBR 54 INS 7020 / 2018
Způsob zpeněžení Mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce

Popis nemovitosi

Popis

V rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 54 INS 7020 / 2018 nabízí insolvenční správce ke koupi následující nemovitý majetek:

– podíl o velikosti 1/6 na jednotce č. 1715/13, jiný nebytový prostor, uvedeno na LV 5453, vymezeno v: Budova Mařatice, č.p. 1715, byt. dům, LV 5452, na parcele St. 2143, LV 5452, Parcela St. 2143, zastavěná plocha a nádvoří, k jednotce náleží podíl 2671/76230 na společných částech budovy č.p. 1715, bytový dům, uvedeno na LV 5452,

to vše vedené na LV 5452, Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Uherské Hradiště, pro obec Uherské Hradiště, k.ú. Mařatice.

Jedná se o sklepní kóji.

Výše uvedený majetek je zpeněžován mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Nejvyšší nabídka podléhá souhlasu zástupce věřitelů. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Vaše nabídky zasílejte nejpozději do 31.3.2022 na e-mail: thron@isalis.cz

Nejnovější majetek na prodej

Pozemek s hrubou stavbou v obci Bělov

Insolvenční správce ISALIS v.o.s v rámci insolvenčního řízení č.j. KSBR 47 INS 28988/2019 a č.j. KSBR 52 INS 29001/2019 nabízí k prodeji pozemek s rozestavěnou stavbou nacházející se na adrese: Bělov, 768 21 Bělov, okres Zlín. Obec Bělov s cca 300 obyvateli se nachází ve Zlínském kraji, cca 3 km severozápadně od města Otrokovice, cca […]

Zpeněženo

Orná půda – Rudice, Zlínský kraj

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSBR 32 INS 19391 / 2017 pozemek parc. č. 1385/2, orná půda, zapsáno na LV č. 459, k.ú. a obec Rudice, vedeno Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod. Cenové nabídky či dotazy zasílejte elektronicky na e-mail mhomolova@isalis.cz nebo písemně na adresu insolvenčního správce […]

Zpeněženo

Elektronická dražba nemovitého majetku v Přílepech

JUDr. Karel Urban, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno – město, Minská 54, 616 00 Brno, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu Plzeň – město ze dne 18.02.2019 č.j. 75 EXE 598/2019-11, podle pravomocného a vykonatelného usnesení Okresního soudu v Kroměříži č.j. 11 C 177/2018-56 ze dne 13.11.2018, vydává usnesení o nařízení 1. kola elektronické dražby.  […]