Nákladní přívěs EUROTRAILERS

Adresa - GPS: 49.91618010000001,16.6411782

Podrobnosti

Spisová značka KSPA 60 INS 9136 / 2022
Způsob zpeněžení prodej mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce

Cena 1 Kč

Popis nemovitosi

Popis

Insolvenční správce nabízí movitý majetek k prodeji mimo dražbu.

Nákladní přívěs EUROTRAILERS, RZ: 5E22505, VIN: TK9EVBA00FKEU3111.

Technická prohlídka do 16.02.2024.

Podmínky prodeje:
– předmětný movitý majetek bude prodán nejvyšší učiněné nabídce, a to za souhlasu zajištěného věřitele,
– kupující si předmět koupě odveze na svůj náklad,
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Za technický stav insolvenční správce neodpovídá a není mu znám.

Cenové nabídky mohou být zaslány elektronicky na e-mail thron@isalis.cz nebo písemně na adresu kanceláře insolvenčního správce (Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7) nejpozději do 13.01.2023 včetně.

Nejnovější majetek na prodej

Lesní pozemek – Česká Třebová

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSOS 34 INS 23253/2021 následující nemovité věci: Pozemek parc. č. 2477/6, lesní pozemek, zapsáno na LV č. 2648, k.ú. a obec Česká Třebová, vedeno Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Insolvenční správce si […]

Zpeněženo

Prodej movitého majetku

Insolvenční správce v řízení pod sp. zn. KSPA 60 INS 9136 / 2022 zpeněžuje movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty pod položkami č. 4 – 7, konkrétně se jedná o: č. 4 – Fréza ARITMA n.p., tř. čís.: 5225 č. 5 – Skladové zásoby materiálu a částí nedokončených výrobků (bližší informace viz níže) č. […]

Zpeněženo

Byt 2+KK Pardubice

Byt k prodeji o velikosti 2 + kk se nachází v 7. patře 13 patrového, panelového domu č.p 953, v ulici Jana Zajíce, vedle Úřadu městského obvodu Pardubice III na sídlišti Dubina v Pardubicích. Byt je nevybavený, v původním používaném stavu. Okna obou pokojů jsou situována na SV a cca před pěti lety byla vyměněna […]