Byt 3+1, Mařatice, 100,03m2

Adresa - GPS: 49.06274250000001,17.4825581

Podrobnosti

Spisová značka KSBR 54 INS 7020 / 2018
Způsob zpeněžení Veřejná dražba dobrovolná
Zprostředkovatel Exekutorský úřad Olomouc, Mgr. Svatopluk Šůstek
Termín dražby 30.06.2021 v 10:00 hodin

Odhadní cena 4 810 000 Kč
Dražební jistota 500 000 Kč
Cena 3 990 000 Kč

Popis nemovitosi

Popis

Byt a nebytová prostora zapsané v katastru nemovitostí věcí pro okres Uherské Hradiště, obec Uherské Hradiště a katastrální území Mařatice, a to:
Jednotka č. 1720/6 (byt) v budově Mařatice č.p. 1720 (bytový dům, LV 5434) na pozemku parc. č. St. 2148 (LV 5434) včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. St. 2148 (zastavčná plocha a nádvoří) o velikosti 10003/65495 v kat. území Mařatice, obec Uherské Hradiště, část obcc Mařatice, okres Uherské Hradiště, zapsáno na LV 5870.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 5 nadzemních podlaži, kde se nacházejí jednotky. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Stáři budovy je cca 10 let. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy je zateplená pokrytá barevným nátěrem. Oceñovaná jednotka č. 1720/6 se nachází v budově č.p. 1720. ve 4. a. 5. nadzemním podlaži, její dispozice je 3+1.Okna bytu jsou plastová patrně s izolačním dvojsklem a žaluziemi. Jádro bytu je zděné se samostatným WC. Užitná plocha jednotky je 100,03 m2. K bytu náleží užívání terasy o ploše 37,72 m².

Odkaz na dražbu: https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=58162&taa=1&backurl=taa=1**a=s**st=ma%C5%99atice**c1=2

Nejnovější majetek na prodej

Spoluvlastnický podíl – garáž

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSBR 38 INS 2012 / 2020 spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na následujících nemovitých věcech: Pozemek parc. st. č. 1497, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž; zapsáno na LV č. 2736, k.ú. Lanžhot, obec Lanžhot, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský […]

720 123 Kč

Spoluvlastnický podíl – byt Hodonín

V rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSBR 38 INS 13696 / 2020 zpeněžuje insolvenční správce spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na následujících nemovitostech: Jednotka č. 2560/10, byt, vymezena v budově Hodonín, č.p. 2560, byt. dům, stojící na pozemku parc. st. č. 2470/1; Spoluvlastnický podíl o velikosti 5961/91788 ke společným částem budovy č.p. 2560, stojící […]

Rezervováno

Provozní objekt k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště

Dražená nemovitost se nachází v obci Bílovice na trase Zlín – Uherské Hradiště asi 5 km východně od okresního města. Jedná se o obec s počtem obyvatel cca 1 720 se základní občanskou vybaveností a kompletní infrastrukturou. Nemovitost je situována v areálu bývalého JZD po pravé straně vjezdu do obce od Zlína. Dražený objekt na […]