Byt 3+1, Mařatice, 100,03m2

Adresa - GPS: 49.06274250000001,17.4825581

Podrobnosti

Spisová značka KSBR 54 INS 7020 / 2018
Způsob zpeněžení Veřejná dražba dobrovolná
Zprostředkovatel Exekutorský úřad Olomouc, Mgr. Svatopluk Šůstek
Termín dražby 30.06.2021 v 10:00 hodin

Odhadní cena 4 810 000 Kč
Dražební jistota 500 000 Kč
Cena 3 990 000 Kč

Popis nemovitosi

Popis

Byt a nebytová prostora zapsané v katastru nemovitostí věcí pro okres Uherské Hradiště, obec Uherské Hradiště a katastrální území Mařatice, a to:
Jednotka č. 1720/6 (byt) v budově Mařatice č.p. 1720 (bytový dům, LV 5434) na pozemku parc. č. St. 2148 (LV 5434) včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. St. 2148 (zastavčná plocha a nádvoří) o velikosti 10003/65495 v kat. území Mařatice, obec Uherské Hradiště, část obcc Mařatice, okres Uherské Hradiště, zapsáno na LV 5870.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 5 nadzemních podlaži, kde se nacházejí jednotky. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Stáři budovy je cca 10 let. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy je zateplená pokrytá barevným nátěrem. Oceñovaná jednotka č. 1720/6 se nachází v budově č.p. 1720. ve 4. a. 5. nadzemním podlaži, její dispozice je 3+1.Okna bytu jsou plastová patrně s izolačním dvojsklem a žaluziemi. Jádro bytu je zděné se samostatným WC. Užitná plocha jednotky je 100,03 m2. K bytu náleží užívání terasy o ploše 37,72 m².

Odkaz na dražbu: https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=58162&taa=1&backurl=taa=1**a=s**st=ma%C5%99atice**c1=2

Nejnovější majetek na prodej

Rezervováno

Prodej souborů sportovního vybavení a oblečení

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 89 INS 9008/2023 u Městského soudu v Praze zpeněžuje tento movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty pod položkami:   č. 16 – Sportovní oblečení a vybavení Karlovy Vary č. 17 – Sportovní oblečení a vybavení Brno č. 18 – Sportovní oblečení a vybavení […]

MERCEDES-BENZ SPRINTER

V rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSBR 56 INS 2504 / 2023  insolvenční správce zpeněžuje osobní automobil osobní automobil MERCEDES-BENZ SPRINTER,  211 CDI, VIN: WDB9066111S162679, rok výroby 2007. Vozidlo je dočasně vyřazeno z provozu. Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a nabídkové řízení prodloužit. […]

Zahrada – Miroslav

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSCB 27 INS 6556 / 2023  následující nemovité věci: Pozemek parc. č. 859, zahrada; zapsáno na LV č. 841, k.ú. Miroslav, obec Miroslav, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo. Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo […]