Byt 3+1, Mařatice, 100,03m2

Adresa - GPS: 49.06274250000001,17.4825581

Podrobnosti

Spisová značka KSBR 54 INS 7020 / 2018
Způsob zpeněžení Veřejná dražba dobrovolná
Zprostředkovatel Exekutorský úřad Olomouc, Mgr. Svatopluk Šůstek
Termín dražby 30.06.2021 v 10:00 hodin

Odhadní cena 4 810 000 Kč
Dražební jistota 500 000 Kč
Cena 3 990 000 Kč

Popis nemovitosi

Popis

Byt a nebytová prostora zapsané v katastru nemovitostí věcí pro okres Uherské Hradiště, obec Uherské Hradiště a katastrální území Mařatice, a to:
Jednotka č. 1720/6 (byt) v budově Mařatice č.p. 1720 (bytový dům, LV 5434) na pozemku parc. č. St. 2148 (LV 5434) včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. St. 2148 (zastavčná plocha a nádvoří) o velikosti 10003/65495 v kat. území Mařatice, obec Uherské Hradiště, část obcc Mařatice, okres Uherské Hradiště, zapsáno na LV 5870.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 5 nadzemních podlaži, kde se nacházejí jednotky. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Stáři budovy je cca 10 let. Vchodové dveře do budovy jsou plastové. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy je zateplená pokrytá barevným nátěrem. Oceñovaná jednotka č. 1720/6 se nachází v budově č.p. 1720. ve 4. a. 5. nadzemním podlaži, její dispozice je 3+1.Okna bytu jsou plastová patrně s izolačním dvojsklem a žaluziemi. Jádro bytu je zděné se samostatným WC. Užitná plocha jednotky je 100,03 m2. K bytu náleží užívání terasy o ploše 37,72 m².

Odkaz na dražbu: https://www.exdrazby.cz/index.php?a=s&aa=d&c1=2&i=58162&taa=1&backurl=taa=1**a=s**st=ma%C5%99atice**c1=2

Nejnovější majetek na prodej

Pozemek – orná půda – nové Hvězdlice

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSPL 65 INS 15399 / 2018 následující nemovité věci: Pozemek parc. č. 3630, orná půda, zapsáno na LV č. 500, k.ú. Nové Hvězdlice, obec Hvězdlice, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov. Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Insolvenční správce si […]

Obrázek není k dispozici
Zpeněženo

Pozemek – orná půda

Insolvenční správce zpeněžuje v rámci insolvenčního řízení sp. zn.: KSBR 29 INS 850 / 2022 následující nemovitosti: Pozemek parc. č. 264/1, orná půda, zapsáno na LV č. 25, k.ú a obec Lanžhot, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav Zpeněžení probíhá formou prodeje mimo dražbu nejvyšší učiněné nabídce. Své nabídky zasílejte prostřednictvím emailu […]

Spoluvlastnický podíl – zahrada

V rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn.: KSBR 45 INS 15377 / 2021 zpeněžuje insolvenční správce ISALIS v.o.s. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na následujících nemovitých věcech: Pozemek parc. č. 340/2, zahrada; Pozemek parc. č. 342/4, zahrada; vše zapsáno na LV č. 444, k.ú. Vicemilice, obec Bučovice, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální […]